Op zoek naar het mysterie: lezing over de eucharistie. Tijdens zijn noviciaat voor de Congregatie van het heilig Sacrament viel het CPS-medewerker Jim Schilder sss op dat in veel gezaghebbende literatuur over de eucharistie wordt verwezen naar het boek ‘The Eucharist’ van de orthodoxe priester en theoloog Alexander Schmemann (1921-1983). Schmemann schreef het boek kort voor zijn overlijden. Het leest als een gepassioneerd geestelijk testament (waarbij hij niet altijd de nuance zoekt).

Schmemann meende dat in de beleving van de eucharistieviering essentiële elementen verloren zijn gegaan, in zowel de orthodoxe als de rooms-katholieke kerk. Simpel gezegd vond hij dat de beleving van het goddelijk mysterie ernstig heeft geleden onder een soort ‘vermaatschappelijking’ van de Mis. Onze blik, onze ervaring is steeds horizontaler geworden, en dat is ten koste gegaan van de relatie met boven. Schmemann noemt de Eucharistie een “sacrament van het koninkrijk”, dat in de eerste plaats is bedoeld om ons in contact te brengen met God.

Zijn vurige overtuiging en de woorden waarin hij die vormgeeft, lijken af en toe de deur open te zetten naar dat koninkrijk, waardoor wij als mens even kunnen deelhebben aan een werkelijkheid die voor ons onvatbaar is, en toch ook al onder ons. Kunnen we God te midden van ons ervaren?

Jim Schilder is beschikbaar hierover een lezing te geven. Zijn inleiding duurt ongeveer drie kwartier met daarna gelegenheid tot uitwisseling. De lezing kan zowel fysiek als online gegeven worden.

Voor meer informatie: pater Jim Schilder sss: jimschilder.cps@kloosterbrakkenstein.nl