De Psalmen als leerhuis voor gebed en de relatie met God. Aan het begin van zijn bestseller ‘Troost’ vertelt de Canadese schrijver en historicus Michael Ignatieff dat hij, tijdens een bezoek aan Utrecht, diep geraakt werd door een muzikale uitvoering van de Psalmen. Achteraf vroeg hij zich af: “Hoe kon het dat deze oude religieuze taal ons nog steeds betoverde, ook mij als ongelovige…?”

Menige gelovige zal zich herkennen in de waardering. Wie is nooit tijdens een viering tot inkeer gebracht door een hartenkreet uit de Psalmen? Daarin lezen we: “Ik strek mijn handen naar U uit als een land dat hunkert naar regen” (143,6); en “U doorgrondt mij en kent mij” (139,1); en “U hebt mij uit de put omhooggehaald” (30,2).

Toch blijft de kennis van de Psalmen voor velen beperkt tot de flarden die ze te horen krijgen tijdens de liturgie – wat jammer is want de Psalmen geven inzicht in wie God is en hoe de persoonlijke relatie met God vorm kan krijgen. De Psalmen dienen zich aan als Godgegeven hulpmiddel en leerhuis voor gebed.

Om mensen op weg te helpen in de Psalmen biedt CPS-stafmedewerker Tim Schilling een lezing aan die het boek Psalmen introduceert. Het doel van de presentatie, die gegeven kan worden in parochies, is om mensen kennis te laten maken met dit Bijbelboek opdat het bron mag worden voor gebed en groei in de vriendschap met God. De lezing, met ruimte voor uitwisseling, duurt anderhalf uur, en kan zowel fysiek als online gegeven worden.

Voor meer informatie: Tim Schilling: timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl