Een verkenning aan de hand van de Bijbel, kunst en poëzie. In de Bijbel wordt Abraham gestuurd naar een land dat hij nog niet kent, en lezen we verder over gelovigen die leeuwen de muil sluiten, legers op de vlucht drijven, en doden doen opstaan. Toch wordt het christelijke geloof door velen gezien als een saaie bedoening. Het wordt geassocieerd met conformiteit aan regels en met een afgebakend leven – het tegenovergestelde van avontuur. Zonde, zegt paus Franciscus, want we zijn niet bedoeld voor een “een kleurloos en middelmatig bestaan.” Integendeel, God wil ons leiden naar de volheid van leven, en dat vinden we door avontuurlijk en moedig zoeken.

Tijdens deze lezing staat CPS-medewerker Tim Schilling stil bij het begrip ‘avontuur.’ Hij  verkent eerst de kenmerken van dit begrip in de cultuur, en vervolgens laat hij zien hoe het christelijke geloof hierbij haar eigen accenten legt. Zijn presentatie verwijst naar de Bijbel, de kunst en de poëzie. Na de lezing van 45 minuten volgt een korte pauze, met daarna ruimte om met de aanwezigen van gedachten te wisselen aan de hand van enkele vragen.

Belangstelling voor deze lezing in uw eigen parochie? Neem contact op met Tim Schilling: timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl