Aanbod CPS2018-05-12T14:48:18+00:00

Een andere aanpak van de catechese?

Lezing/bezinning over de (sacramenten) catechese. In Nederland bevinden we ons in een overgangssituatie in de Kerk, namelijk de overgang van een volkskerk naar missionaire kerk of keuzekerk. Opvallend is dat we in ons denken en [...]

Leef mee met het ritme van het kerkelijk jaar

Lezing over de opbouw en betekenis van het kerkelijk jaar. Ons gewone leven kent een ritme van seizoenen en bijbehorende feesten. Ook het kerkelijk jaar kent een dergelijk ritme. Ontdek in deze lezing meer over [...]