Het geheim van Gods aanwezigheid: hier en nu. De kern van het christelijke geloof via de weg van de kunst. Als onderdeel van ons werk hier op het CPS, organiseren wij studiedagen en bezinningsdagen. Meestal zijn dat goede en inspirerende dagen. Donderdag 7 februari jl. sprong er echter uit voor mij. Luisa Sesino vertelt op een hele toegankelijke manier aan de hand van vroegchristelijke kunst over de kern van het christelijke geloof.

Luisa Sesino met haar vertaalster Gabriella Buirma

Verkondiging van het kerygma
Met deze kern van het christelijke geloof, weten wij als katholieken vaak niet zo goed raad. We hebben het over veel dingen, maar over wie Jezus is, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat dat voor ons betekent: daar weten we vaak geen woorden aan te geven. Toch vormt deze kergymatische verkondiging het vertrekpunt voor verdere catechese, vorming en ingroei binnen de geloofsgemeenschap. Eén van de manieren waarop dat steeds meer gebeurt is door middel van de Alpha cursus. De ingrediënten van deze cursus zijn: samen eten, elkaar ontmoeten, een korte inleiding over een onderdeel van de kern van het christelijke geloof en hierover met elkaar spreken in kleine groepen. Het is inmiddels een beproefd recept in veel parochies en gemeenten. Een andere manier waarop het kerygma verkondigd zou kunnen worden is – zo liet Luisa zien – aan de hand van afbeeldingen uit de vroegchristelijke kunst.

Voedsel voor onze ziel
Aan de hand van deze afbeeldingen legde Luisa Sesino de kern van het christelijke geloof uit. Wat betekent de verrijzenis van Jezus? Voor ons, in het hier en nu? Wat is de betekenis van het kruis? Voor ons, hier en nu? Het zijn beelden uit de eerste tien eeuwen van de Kerk, die proberen om het onzichtbare zichtbaar te maken. Luisa nodigde ons uit om ons hier en nu te laten voeden door deze beelden. Ik merk dat haar bezinning me innerlijk gesterkt heeft en me vreugde geeft.

Luisa Sesino

De verrijzenis van Jezus
Luisa bekeek met ons afbeeldingen van de verrijzenis van Jezus uit de eerste eeuwen. Wat staat er telkens weer op deze afbeeldingen? Jezus die nederdaalt ter helle ofwel neerdaalt in de dood van onze harten. Hij vormt de dood van binnenuit om in leven. Hij staat in het centrum, de verrezen Christus in wit vergulde kleren, vervuld met de heilige Geest. Dan is er ook het kruis. Vaak heeft Christus het kruis vast. Dankzij het kruis kan Hij de dood omvormen. En wij mensen – vaak gesymboliseerd in Adam en Eva – worden door Hem uit de dood getrokken. Hij trekt ons omhoog. Christus daalt zo diep neer als de mens is gevallen. Hij neemt ons mee uit het diepste zwarte gat in ons leven naar het leven toe. Hij heeft de dood overwonnen. We hoeven niet meer bang te zijn. Sterk is een afbeelding waarin Christus zijn kruis steekt in de bek van het monster en ons lijkt te zeggen: “Je hoeft niet bang te zijn. Ik heb de dood overwonnen. Ga met Mij mee!”.

Niet bang voor de dood
Daarom waren de eerste christenen niet bang voor de dood. De dood lag immers al achter hen, en niet voor hen! Kunnen ook wij vanuit dit geloof leven? Kan het leven dat wij van Christus ontvangen hebben ook steeds meer gaan doordringen in ons dagelijkse leven? Dat dit mogelijk is en een realiteit was en is voor christenen laten deze afbeeldingen ons zien. (MS)