Stafmedewerker

Timothy P. Schilling (1965 Lafayette USA) behaalde een baccalaureaat in de Engelse taal- en letterkunde aan de Princeton University en studeerde af in theologie aan de KU Leuven in 1994. Van dan af tot 2001 was hij pastoraal en catechetisch werker in het aartsbisdom van Seattle, op het niveau van parochie en (aarts)bisdom. In januari 2003 promoveerde hij in de praktische theologie aan de KTU te Utrecht. Op 1 maart 2003 werd hij stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Zijn aandacht gaat uit naar evangelisatie, catechese en geloofsopvoeding. Hij is auteur van Kind en Eucharistie (2006), co-auteur van Zingen en Geloven (2007). In 2009 verscheen De Blijde Boodschap. Gids voor verkondiging (2009). Tim is medewerker aan Geloven Thuis (uitgave Adveniat) en secretaris van het R.K. Platform voor Evangelisatie. Hij is zeer regelmatig te horen op Radio Maria in het programma Van harte katholiek. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in Utrecht, waar hij ook actief is in zijn eigen parochie. Namens het CPS reist Tim vaak door het hele land om parochies te bezoeken en te stimuleren en om deel te nemen aan congressen en activiteiten van de Nieuwe Bewegingen binnen de katholieke Kerk.