Stafmedewerkster

Mirjam Spruit-Borst (1974) studeerde bedrijfskundige economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en katholieke theologie aan de Universiteit van Tilburg/Utrecht (Tilburg School of Theology). Ze behaalde daarna haar kerkelijke baccalaureaat en licentiaat (STB en STL), eveneens in Tilburg. Van 2002 tot en met 2015 was ze werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam: eerst negen jaar als medewerkster Jongerenpastoraat en de laatste vier jaar als staffunctionaris Catechese en coordinator van de dienst Geloofsopbouw. Sinds 1 september 2015 is zij Annie Coppens-Baeten opgevolgd als stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Onderwerpen die haar aan het hart gaan zijn: catechese en vorming in de brede zin van het woord (o.a. eerste communie, vormsel, catechumenaat, volwassenen catechese), (nieuwe) evangelisatie, jongerenpastoraat, gemeenschapsopbouw, creatieve levensplanning en leiderschapsvorming. Mede onder haar redactie kwam een Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie (2017) tot stand.  Namens het CPS geeft Mirjam lezingen en workshops in het hele land, met als doel een bijdrage te leveren aan de geloofsverdieping van diegenen die verantwoordelijkheid dragen en actief zijn in de parochies. Mirjam is getrouwd, en actief in haar eigen parochie als begeleidster van een tienergroep.