Onze visie

Foto.visie.weg.wolkenOp weg naar een (meer) vitale parochie?
Hoe kan een parochie op een inspirerende wijze het geloof beleven en dit doorgeven aan de volgende generaties?
Hoe kan een parochie een enthousiaste geloofsgemeenschap zijn, die iets betekent voor haar omgeving, in een tijd van schaalvergroting en terugloop van kerkgangers, vrijwilligers en financiën?
Hoe leef je in een dergelijke situatie als gelovige en geloofsgemeenschap vanuit een houding van geloof en vertrouwen?

Dit zijn vragen waar veel parochies mee worstelen. Tegelijkertijd zijn het de vragen waar de Kerk van alle eeuwen mee geworsteld heeft. En net als in alle tijden “is Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Hebr. 13,8). Uiteindelijk is de vriendschap met Hem en onze naaste, het fundament waarop onze Kerk is gevestigd.
Anders gezegd: een parochie is meer dan een organisatie voor activiteiten en diensten, maar is vóór alles een geloofsgemeenschap met een missie in haar omgeving.

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) wil parochies in heel Nederland inspireren bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Ze probeert inspiratie aan te dragen voor pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen, dit in dialoog met de parochies.

Op elk van de domeinen van het parochieleven vieren, leren en dienen wil het CPS inspiratie aandragen.
Zo geven medewerkers van het CPS diverse lezingen, bezinningsbijeenkomsten, impulsbijeenkomsten en workshops (of organiseren deze met gastsprekers). Soms is dat op de thuisbasis in het Klooster Brakkenstein te Nijmegen.
Maar in de meeste gevallen is dit ter plaatse in een bisdom of een parochie.
Ook geeft het CPS diverse publicaties uit en werkt ze samen met derden in projecten die haar doelstelling ondersteunen, zoals in het project Geloven thuis.

Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament (paters Sacramentijnen) en houdt kantoor te Nijmegen (Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300). Het CPS staat ten dienste van parochies in heel Nederland.