Medewerkers

De medewerkers van het CPS zijn leken en religieuzen, die bij willen dragen aan de doelstelling en visie van het CPS.  Ze geven diverse lezingen, bezinningsbijeenkomsten, impulsbijeenkomsten en workshops (of organiseren deze met gastsprekers). Soms is dat op de thuisbasis in het Klooster Brakkenstein te Nijmegen. Maar in de meeste gevallen is dit ter plaatse in een bisdom of een parochie. Neem hierover gerust contact met ons op!

Mirjam Spruit
Stafmedewerkster
Mirjam Spruit-Borst (1974) studeerde bedrijfskundige economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en katholieke theologie aan de Universiteit van Tilburg/Utrecht (Tilburg School of Theology). Ze behaalde daarna haar kerkelijke baccalaureaat en licentiaat (STB en STL), eveneens in Tilburg. Van 2002 tot en met 2015 was ze werkzaam voor het bisdom Lees meer
Tim Schilling
Stafmedewerker
Timothy P. Schilling (1965 Lafayette USA) behaalde een baccalaureaat in de Engelse taal- en letterkunde aan de Princeton University en studeerde af in theologie aan de KU Leuven in 1994. Van dan af tot 2001 was hij pastoraal en catechetisch werker in het aartsbisdom van Seattle, op het niveau van Lees meer
Eugène van Heijst sss
Freelance medewerker
Pater Eugène van Heijst sss (1960) studeerde af als wiskundige op de Technische Universiteit in Eindhoven in 1988 en is daarna gepromoveerd op het vakgebied cryptologie (1992). Hij rondde zijn studie theologie af in de richting fundamentele theologie aan de Katholieke Universiteit Utrecht (1998). In 1993 is hij ingetreden in Lees meer
Frans Vrijdag sss
Freelance medewerker
Pater Frans Vrijdag sss (1940) studeerde muziek, theologie en liturgie en trad in bij de congregatie van het Heilig Sacrament in 1963, waarna hij in 1982 tot priester werd gewijd. Muziekdocent, koordirigent, pastoor in Ewijk; daarna in Boxtel en het Carolus Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 2003 is Frans Vrijdag waarnemend pastoor Lees meer