Bestuurscomissie

Het Bestuur van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) staat onder voorzitterschap van prof. dr. H.W.M. Rikhof.

De overige leden van de bestuurscommissie zijn: mw. dr. J.M. Hinten-Nooijen, drs. ir. M. van den Broek,  pater A. Kuster sss en pater O. Termote sss. Notulist is broeder Louis Zaat sss (notulist).

Het bestuur van het CPS vergadert vier keer per jaar samen met de stafmedewerkers van het CPS, te weten de heer dr. T. Schilling, mw. drs. M. Spruit en pater J. Schilder sss. De leden van het bestuur ondersteunen en adviseren de stafmedewerkers van het CPS.