Bestuurscomissie

Het Bestuur van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) staat onder voorzitterschap van prof. dr. H.W.M. Rikhof.

De leden van de bestuurscommissie zijn:bestuurscommissie

Staand: pater A. Kuster sss, pater M. Gijsbrechts (provinciaal, hier op bezoek, geen lid), pater E. van Heijst sss (sinds 1 november 2018 geen lid meer in verband met verhuizing naar Parijs), prof. dr. H.W.M. Rikhof, de heer drs. G. van Dartel, de heer dr. T. Schilling (stafmedewerker).
Zittend: pater F. Vrijdag sss; mw. dr. J.M. Hinten-Nooijen en mw. drs. M. Spruit (stafmedewerkster).
Broeder Louis Zaat sss (notulist) ontbreekt op de foto.

Het bestuur van het CPS vergadert vier keer per jaar samen met de stafmedewerkers van het CPS, te weten de heer dr. T. Schilling en mw. drs. M. Spruit. De leden van het bestuur ondersteunen en adviseren de stafmedewerkers van het CPS.