Is een missionaire parochie mogelijk? Lees hieronder het verslag van een tweedaagse conferentie over parochievernieuwing met father James Mallon in London. In het Katholiek Nieuwsblad (KN) van vrijdag 3 november jl. is een verkorte versie van onderstaand verslag opgenomen. 

Op 18 en 19 oktober jl. vond er een tweedaagse conferentie in London plaats, waar de Canadese priester James Mallon en zijn team de belangrijkste sprekers waren. Op uitnodiging van onder andere de bisschoppenconferentie van Engeland en Wales waren ze naar London gekomen. Het thema van de conferentie was: Divine renovation (goddelijke renovatie): Hoe kun je een parochie brengen van ‘maintenance’ (onderhoud) naar ‘mission’ (missie). Ruim 300 personen namen aan de conferentie deel, waaronder 100 priesters. De meeste deelnemers kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, maar er waren ook kleine groepen uit Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zuid-Afrika.

Missionaire leerlingen
Bij alle deelnemers is het duidelijk: Hoe we de afgelopen decennia de parochies hebben geleid, dat werkt niet meer in deze tijd. In de woorden van father Mallon: “We zijn opgeleid voor Jeruzalem, maar we zijn inmiddels in Babylon aangekomen.” Zijn visie is helder: We moeten weer terug naar de missie van de Kerk, waarvoor zij bedoeld is. En dat is om missionaire leerlingen van Jezus te maken. De grote vraag is dan ook: doen we dat als parochies nog wel of zijn we vooral bezig met het onderhoud van de eigen groep mensen? Het middel van de Alpha cursus heeft hem en zijn parochie geholpen om de focus in de parochie te veranderen, namelijk om de parochie te richten op missie en evangelisatie.

Priesters en leken samen
Nadat er veel mensen tot geloof kwamen, zag father Mallon zich genoodzaakt niet langer alleen de parochie te leiden, maar dat samen te doen met een team van leken gelovigen. Hij heeft inmiddels goede ervaringen met het gezamenlijk leiden van een parochie met leken, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij hem als priester berust. Father Mallon: “Er is geen well-rounded persoon, maar wel een well-rounded team.” Hij en zijn team ondersteunen de gelovigen om op basis van hun doopsel hun roeping en passie te ontdekken en dit in de praktijk te brengen. Dit heeft tot grote veranderingen geleid in zijn parochie, St. Benedict in Halifax, Nova Scotia, Canada.

Verandering van cultuur
Uiterlijk zijn er vele cursussen, activiteiten en groepen die plaats vinden voor diverse (leeftijd)groepen en mensen die zelf het initiatief nemen om dingen op te zetten zoals bijvoorbeeld een Alpha cursus in de gevangenis. Maar het belangrijkste is dat de cultuur van de parochie langzamerhand verandert in een meer gastvrije parochie, opdat ook nieuwe mensen meegenomen kunnen worden naar de parochie en uitgenodigd worden om Jezus te ontmoeten en Hem na te volgen. Inmiddels is father Mallon benoemd tot vicaris op het gebied van parochievernieuwing en leiderschapsontwikkeling in zijn aartsbisdom en heeft een andere priester, father Simon Lobo, de leiding van de parochie op zich genomen.

Hoopvol
Zelf heb ik ruim een jaar geleden het boek Divine renovation gelezen. Ik vind het het beste boek over parochievernieuwing dat op dit moment beschikbaar is. Wat de conferentie mij heeft gebracht is vooral hoop dat parochievernieuwing in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland, mogelijk is. Het heeft me gesterkt om enkele priesters te zien – waarvan sommigen stage hebben gelopen in de St. Benedict parochie in Canada – die vol vuur hun roeping hebben herontdekt en met een team van leken eerste voorzichtige stappen zetten op het gebied van parochievernieuwing.

Visie en passie
Ook daagde father Mallon mij – en de andere aanwezigen – uit om ‘visie te ontwikkelen’ en daarin niet te klein te denken: “Wat is jouw beeld van de toekomst, dat je passie geeft?” Vervolgens sprak hij over hoe je anderen kunt winnen voor je visie. Laat ik meteen maar een poging wagen om u daarin mee te nemen: “Ik droom van ‘oase’ parochies in Nederland, in elk bisdom minimaal twee parochies, waarin mensen die komen – jong en oud – Jezus mogen ontmoeten (bekering), missionaire leerlingen worden en hun gaven en talenten ontdekken en deze mogen inzetten met impact op hun omgeving. En ik droom er van om onderdeel uit te maken van een van deze parochies. En ten tweede droom ik van een nieuwe generatie muzikale leiders, die mensen kunnen begeleiden in mooie en passende liturgische muziek, opdat mensen tot geloof mogen komen en hun relatie met God verdiept wordt.” (MS)

Voor meer informatie: zie www.divinerenovation.net, ook over de Divine renovation conferentie die van 11-12 juni 2018 plaatsvindt in Canada. Daarnaast zijn er twee 1-daagse conferenties in Ierland, waar father Mallon op 29 en 30 november 2017 de hoofdspreker is.

Foto’s: Twitter accounts Kate Robinson en Alpha in the Catholic context.