In februari 2020 is de tweede druk verschenen van het ‘Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen, 1962-2020’. Het boek betreft een geactualiseerde versie tot 2020.
Een belangrijke sleutel in het proces van parochievernieuwing is om evangelisatie in de parochie prioriteit te geven. Maar wat betekent ‘evangelisatie’ eigenlijk? En wat is dan specifiek ‘nieuwe’ evangelisatie?

Herbezinning op de meest wezenlijke vragen
Nieuwe evangelisatie: een begrip dat veel associaties oproept bij mensen, zowel positief als negatief.
Is het Evangelie relevant voor de mensen van vandaag? Is het wel zinvol en nodig om het Evangelie door te geven, te ‘evangeliseren’? Wat houdt de evangelische boodschap in de kern in? Waartoe dient of bestaat een parochie eigenlijk? Dit zijn vragen die in de huidige tijd van grotere parochieverbanden en herbezinning op het meest wezenlijke vroeg of laat naar boven zullen komen.

Dit Compendium wil mensen helpen om op bovenstaande vragen een antwoord te vinden, persoonlijk en als parochiegemeenschap. Dit in de overtuiging, dat het Evangelie – Jezus Christus – vandaag de dag nog steeds mensen kan raken en veranderen.

Lezing en leeswijzer voor in parochies
Het Compendium is samengesteld door medewerkers van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Uitgeverij Betsaida en het Katholiek Alpha Centrum. Het boek wordt ingeleid door Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Zij is tevens beschikbaar om een lezing te geven over de inhoud van dit Compendium en zo parochies te helpen zich (meer) te richten op de kern van het Evangelie. Het is daarnaast ook mogelijk om het boek in drie bijeenkomsten in de parochie met een groep door te lezen en te bespreken. Hiervoor is een leeswijzer beschikbaar.

Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen (1962-2020), 157 pagina’s, ISBN 978-94-91991-38-7, € 12,50.

Te bestellen via het CPS.