Van 4 – 6 maart 2018 organiseren de gezamenlijke kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen voor de 10e keer een Pastoraal Congres. Het congres is bedoeld voor allen die in de rooms-katholieke Kerk werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn. Het thema van het congres is: God, brandpunt van ons leven. Ook het CPS is deze keer betrokken bij de organisatie van dit congres.

Ondersteuning
In het pastorale werk worden pastores aangesproken op hun geestelijke, affectieve en organisatorische kanten. Daarbij is het in een krimpende kerk niet altijd gemakkelijk om focus te houden en hoopvol te blijven. Dit congres wil daarbij een hulp zijn.

Uitwerking van het thema
Het thema God, brandpunt van ons leven wordt in drie stappen uitgewerkt. We kijken eerst naar Boven, dan naar onszelf en dan naar buiten.

  1. Boven: hoe blijft God altijd in het centrum? Samen met collega’s en anderen op Hem gericht blijven in het dagelijkse werk en leven.
  2. Onszelf: goed omgaan met onze affectieve kant en leven vanuit een innerlijk evenwicht, in de sociale contacten, in het samenwerken en delegeren en onder de gewone werkdruk.
  3. Buiten: ons samen laten inspireren door enkele hoopvolle initiatieven en projecten. (Foto: Abdij Marienkroon, bron: www.focolare.org)

Dit wordt uitgewerkt in inleidingen, workshops, aansprekende voorbeelden, eigen reflectie en onderlinge uitwisseling.

Voor wie?: Dit congres is voor allen die in de rooms-katholieke kerk werkzaam zijn in het pastoraat en de geestelijke verzorging of daartoe in opleiding zijn: priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers, catecheten en parochianen die een leidinggevende verantwoordelijkheid dragen in de geloofsgemeenschap, als pastoraal assistent, lid van de pastoraatgroep, parochiebestuur of nog anders. Leidinggevenden van nieuwe gemeenschappen en kerkelijke bewegingen zijn uitgenodigd hun ervaringen te delen met alle deelnemers in het congres.

Aanmelding: het aanmeldingsformulier kunt u opvragen via: kees@stucom.nl U kunt dat formulier opslaan op uw computer, invullen en als bijlage sturen via congres@stucom.nl sturen aan C. Schrama.  Lukt dat niet, dan kunt u het uitprinten, invullen en opsturen naar: C. Schrama, diaken, De Lind 52, 5061 HX Oisterwijk.

Tijd: 4 – 6 maart 2018, van zondagavond tot en met dinsdagmorgen.

Het groepsproces in het programma is van belang. We vragen u daarom alle moeite te doen het hele congres van zondagavond tot en met dinsdagmorgen mee te maken.

Plaats: Conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon, Abdijlaan 8, Nieuwkuijk, www.abdijhof.com

Programma en meer info komt op: www.stucom.nl/pastoraalcongres

Organisatie: Namens de bisschoppenconferentie is Mgr. J. van Burgsteden sss. als referent voor de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen actief betrokken bij de voorbereidingen. In de Werkgroep Pastoraal Congres zitten pastorale beroepskrachten en medewerkers van bewegingen en gemeenschappen. Het congres is een initiatief van de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de rooms-katholieke Kerk.

De werkgroepleden:  Voorzitter: Enno Dijkema.  Leden:  Kees Schrama diaken, Jeroen Smith priester, Koos Smits priester, Frans van Beers, Mirjam Spruit, Astrid Bullens, Ineke Verkaart, Jaap en Leny Klaver en Kees Slijkerman.
Adviseur:  Prof. dr. Fred van Iersel diaken.