Op zaterdag 10 november jl. werd er een Impulsdag Parochievernieuwing over het gebed georganiseerd in Utrecht. Het was een mooie dag met ruim 50 mensen uit alle Nederlandse bisdommen! Twee lezingen van deze Impulsdag zijn digitaal te beluisteren.

Het gaat om plenaire lezing van Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, over het thema en de lezing/workshop over Eucharistische aanbidding van pastoor Jeroen Smith uit Leiden.

Via bijgaande link zijn de lezingen te beluisteren: https://www.rk-alphacentrum.nl/div…/56-nieuwe-evangelisatie-1