De profeet Ezechiël reikt ons een erg mooi beeld van de Kerk aan. In hoofdstuk 47 beschrijft hij de rivier die vanuit de tempel stroom. Deze rivier “brengt leven overal waar hij stroomt.” Langs zijn oevers groeien vruchtbomen, en de vruchten daarvan zijn eetbaar, en de bladeren hebben geneeskracht. Prachtig! Maar hoe is dit beeld van toepassing nu, wanneer vieringen – en andere bijeenkomsten – afgelast worden en velen moeten vasten van de Eucharistie? Wat hebben wij als Kerk te bieden? In deze uitgebreide nieuwsbrief gaan wij in op deze vraag. We verwijzen naar kansen en mooie initiatieven in het pastorale veld. Ook onder deze barre omstandigheden (juist nu!) kan de Kerk mensen voeden. Moge de Heilige Geest ons leiden!

Geen zondagsvieringen: wat nu?
In lijn met maatregelen van de overheid hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, tot en met Pinksteren (op 31 mei) af te lassen.
Maar dit betekent niet dat gelovigen voorlopig helemaal geen toegang hebben tot de eucharistie. Men kan bijvoorbeeld de Mis volgen via een livestream. KRO-NCRV zendt maandag t/m zaterdag een livestream van de eucharistieviering uit om 9.00 uur. Ook het Ariënsinstituut zendt de Eucharistie dagelijks live uit via Facebook om 8.00 uur.
En niet te vergeten zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een eucharistieviering uit om 9.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 9.30 uur en zondag om 10.00 uur.
Op zondag is er de vertrouwde Eucharistieviering (via KRO-NCRV) om 10 uur op NPO 2. Daarbij zijn er steeds meer parochies, waaronder de Utrechtse Gerardus Majellaparochie, die hun viering op zondag livestreamen.

Waardevol hierbij is het gebed voor geestelijke communie van H. Alphonsus Liguori:
“Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U scheiden. Amen.”

Het veldhospitaal moet open zijn!
Wat nu wel kan in onze kerken is troost vinden en bidden. Juist nu, wanneer veel mensen thuis zitten en zich grote zorgen maken, is het fijn voor ze als ze even de Kerk binnen mogen lopen. Om bijvoorbeeld in stilte voor het kruis of voor het beeld van Jozef of Maria te bidden. Of om te mediteren langs de staties van de kruisweg. Paus Franciscus heeft de Kerk vergeleken met een veldhospitaal, waar zieke en lijdende mensen verzorgd kunnen worden. Om dit te kunnen doen, moeten onze kerken open zijn! Maakt u zich zorgen om diefstal? Schakel dan vrijwilligers in.

En jazeker, wij kunnen ook op gepaste manieren praktisch dienen.
We zouden als christenen alert moeten zijn. Wat is nu nodig? Heeft het ziekenhuis vrijwilligers nodig? Heeft de voedselbank voedsel nodig? Hebben ouderen of zieken in de naaste omgeving hulp nodig met boodschappen doen of de hond uitlaten? Iemand bellen kan in deze tijd veel betekenen. Wat wil God van ons? Laten we daarover bidden en gehoor geven aan wat God van ons vraagt. Laten we ook bidden voor alle zieke mensen, voor alle overledenen, voor hun families, voor alle hulpverleners, en voor allen die lijden vanwege deze crisis.
(Tim Schilling)

Dit artikel is eerder verschenen in de digitale nieuwsbrief maart 2020 van het CPS. U kunt hier de hele nieuwsbrief lezen.