‘Gaudete et exsultate’ is een geweldige mooie brief van paus Franciscus, die vorig jaar verschenen is. Het document gaat over hoe je christen kunt zijn in het dagelijkse leven, in kerkelijke termen: ‘over de roeping tot heiligheid in het dagelijkse leven’. Samen met Katholiek Leven wil het CPS graag de inhoud van deze brief onder de aandacht brengen, ook via social media.

Daarom onder andere deze podcast met dr. Anton ten Klooster. Hij vertelt over hoe de ‘zaligsprekingen’ (uitspraken van Jezus in het evangelie) samenhangen met ons dagelijkse leven, met geluk en ook met heiligheid!

“De zaligsprekingen zijn een uitdaging. Ze ontregelen ons en stellen ons vragen.” Paus Franciscus noemt de zaligsprekingen in ‘Gaudete et exsultate’ de “identiteitskaart van de christen”.

‘Gaudete et exsultate’ gaat over de roeping tot heiligheid in deze wereld. “Heiligheid is erin niet alleen iets voor degenen die professioneel met hun geloof bezig kunnen zijn, zoals priesters, diakens, religieuzen, bisschoppen. Maar juist voor iedereen.” In zijn tekst ziet de paus ‘heiligheid’ en ‘geluk’ als uitwisselbare termen. Is dat niet vreemd? Want we kunnen ons wel gelukkig voelen, maar heilig..? In deze podcast legt Anton uit hoe je dit kunt verstaan.

Luister de podcast op katholiekleven.nl

Anton ten Klooster is priester van het aartsbisdom Utrecht en universitair docent aan de TST (Tilburg School of Catholic Theology). Hij maakte studie van de zaligsprekingen, promoveerde erop en schreef er een boek over.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Mr. Paul de Gruyter stichting.