“Als de Heer het huis niet bouwt…”  Gebed als fundament voor parochievernieuwing. Op zaterdag 10 november 2018 wordt in Utrecht opnieuw een Impulsdag voor Parochievernieuwing georganiseerd. Het thema van deze dag is ‘Gebed als fundament voor parochievernieuwing’. Dat is geen gemakkelijk onderwerp, omdat we over het algemeen geneigd zijn om in de eerste plaats actie te ondernemen. Er moet immers ook veel gebeuren in de parochies! En toch…  Zowel de Schrift, de kerkgeschiedenis en hoopvolle initiatieven uit binnen- en buitenland in deze tijd, laten het belang van het gebed zien voor parochievernieuwing. Tijdens deze dag willen we hiervan leren, zowel voor ons persoonlijke gebedsleven, als dat van de parochie. Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zal ons in de morgen in zijn lezing op weg zetten en uitdagen om te komen tot een opbouw van de parochie vanuit het gebed, vanuit de band met de Heer.

In de middag vinden er vervolgens drie workshops plaats, waar het thema van (gebed en) parochievernieuwing een vertaling krijgt naar de parochie praktijk. Deelnemers kunnen twee van de drie workshops volgen. De workshops zijn:
1) ‘Eucharistische aanbidding: het kloppend Hart van de parochie’ door pastoor Jeroen Smith van het Katholiek Alpha Centrum;
2) ‘Rebuilt en Alpha’: een traject van revitalisering ingeslagen door de Lucasparochie te Den Bosch door pastoraal werker Maarten Jansen pastoor Robert van Aken.
3) ‘Leiderschap in de parochie: hoe geef je leiding aan een team in de parochie’ door Tom Koot, associate trainer/coach/consultant bij Xpand (www.xpand.eu)

De dag duurt van 10.30 uur (ontvangst vanaf 10 uur met koffie en thee) tot 16.30 uur en wordt gehouden in het Leerhuis Thomas a Kempis van de Gerardus Majella parochie (Broerestaat 12) te Utrecht. Om 16.30 uur afsluiting met een borrel.
De dag is bedoeld voor pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers uit alle bisdommen en bewegingen.
De organisatie van de dag is in handen van het Platform voor RK Evangelisatie in samenwerking met het Katholiek Alpha Centrum en het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
De kosten zijn €15 per persoon inclusief lunch.
Aanmelding graag voor 1 november a.s. via timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl
Klik hier om de folder van de dag te downloaden. Folders op papier kunt u bestellen via bovenstaand e-mail adres.

“Laten we de Heilige Geest vandaag aanroepen en steun zoeken in het gebed, want zonder gebed loopt elk handelen het gevaar vergeefs te zijn en mist de verkondiging uiteindelijk bezieling.” (Paus Franciscus, Evangelii gaudium 259).