Elk half jaar brengt het CPS een nieuwsbrief uit, die zowel digitaal als ook op papier wordt verspreid. U kunt hier de nieuwsbrief van november 2019 downloaden en lezen.

Daarnaast is er een maandelijkse – kortere – nieuwsbrief, die alleen digitaal wordt verspreid.

In de nieuwsbrief zijn de activiteiten van het komende jaar opgenomen, dit keer gaat het o.a. over de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’, die op 24 en 25 maart 2020 wordt gehouden in Oudenbosch. Ook aandacht voor drie interessante boeken en voor komende lezingen van prof. Bieringer en diaken Eugène Brussee.

Veel leesplezier!