Op 25 januari 2017 zal er in Nijmegen een lezing met debat gehouden worden over nieuwe inzichten met betrekking tot de toekomst van de kerk. Stefan Paas en Erik Borgman, die beiden vorig jaar een boek schreven waarin zij hun visie hierop gaven, zullen hun beider werk toelichten, waarna de mogelijkheid bestaat hierover te debatteren.

borgman-paasEind 2015 verscheen van de hand van Paas (hoogleraar Missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen) het boek Vreemdelingen en Priesters. In dit inspirerende werk toont hij mogelijkheden om in deze tijd van ontkerkelijking toch aan de missionaire kant van de kerk handen en voeten te geven.

In diezelfde periode rolde het boek Waar blijft de Kerk? van de bekende columnist en hoogleraar Publieke Theologie aan de Tilburgse Universiteit Erik Borgman van de drukpers. Ook hij geeft een heel persoonlijke kijk op de toekomst van de kerk.

De lezing zal beginnen om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) en de middag duurt tot ongeveer 17.30 uur. De entree bedraagt € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee.
Locatie is de kerkzaal van de Boskapel, Graafseweg 276 te Nijmegen.
Het is een unieke kans om deze invloedrijke schrijvers te ontmoeten en kennis te maken met hun gedachtegoed. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van de sprekers aan te schaffen en desgewenst te laten signeren.

De organisatie van de middag is in handen van de: Raad van Kerken Nijmegen