Onlangs is een Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie verschenen. Dit Compendium brengt de belangrijkste kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en Evangelii Nuntiandi (1975) tot en met paus Franciscus bijeen. Het Compendium wil de Nederlandse parochies meer vertrouwd maken met de nieuwe evangelisatie.

Wezenlijke vragen
Maar, wat is evangelisatie überhaupt en is dat in onze huidige tijd wel nodig en gewenst? En als dat zo is, is dit een taak voor alle gelovigen of alleen voor een groepje ‘specialisten? Het Compendium wil eraan bijdragen dat de wezenlijke vragen in de parochies (meer) gesteld gaan worden: waarom geloof ik? Waarom geloven we? Wat betekent dit voor mij, voor ons? En wat betekent het om kerk te zijn? En wat heeft dit voor invloed op ons dagelijks leven en onze omgeving?

Uitzendingen radio Maria
Beluister hier een uitzending bij radio Maria, waarin Mirjam Spruit – stafmedewerkster bij het CPS – uitleg geeft over de doelstelling en achtergronden van dit boek en wat je ermee kunt in de parochie. Ook geeft zij een korte samenvatting van het Compendium.

Beluister hier een uitzending bij radio Maria, waarin pastoor Jeroen Smith uit Leiden spreekt over de nieuwe evangelisatie en waarin hij tips geeft om het Compendium te gebruiken in de parochie.

Leeswijzer
Het is mogelijk om het boek in drie bijeenkomsten in de parochie met een groep door te lezen en te bespreken. Hiervoor is een leeswijzer beschikbaar, die bij het boek wordt geleverd.

Voor meer informatie over het Compendium, klik hier.