Liturgische catechese voor parochianen. Het bisdom Rotterdam heeft in 2016 dit boek van Johan te Velde osb opnieuw uitgegeven, en terecht. Het boek bevat 33 behapbare hoofdstukken ten dienste van de liturgische catechese. De eerste elf hoofdstukken gaan in op de belangrijkste onderdelen van de Eucharistieviering, de tweede elf bespreken de belangrijkste liturgische symbolen en de laatste elf hoofdstukken gaan in op een aantal belangrijke vieringen in het kerkelijke jaar.

Voor een ieder die meer wil weten of ingroeien in de liturgie van de katholieke Kerk, maakt dit boek je op hoofdlijnen snel wegwijs! Het geeft je een kader, van waaruit je je weer verder kunt verdiepen. Het boek leent zich bijvoorbeeld goed om per keer een hoofdstuk te lezen voorafgaand aan een koorrepetitie, een bijeenkomst van de pastoraatsgroep of een vergadering van het parochiebestuur.

De hoofdstukken uit het boek zijn eerder verschenen tussen 2003 en 2006 in het bisdomblad van het Bisdom Groningen-Leeuwarden en daarna in 2007 in boekvorm als uitgave van hetzelfde bisdom. In de editie van 2016 zijn de teksten hier en daar verbeterd en geactualiseerd. Te Velde is inmiddels niet meer werkzaam voor het bisdom Groningen-Leeuwarden, maar is sinds 2012 ingetreden in de Benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem. Hij hoopt dat dit boek voor allen die actief betrokken (willen) zijn bij de liturgie “een ondersteuning en verdieping zullen betekenen en dat zij daardoor met des te groter vreugde thuiskomen in de liturgie, het huis van de Heer”.

U kunt het boek bestellen via het bisdom Rotterdam (bureau@bisdomrotterdam.nl) of het CPS. Voor de prijs – slechts 5 euro – hoeft u het niet te laten.