Drie punten ter overdenking voor de Goede Week. De belangrijkste week van het kerkelijke jaar is ingegaan, de Goede Week, de week waarin we het lijden, sterven en opstanding van onze Heer Jezus Christus gedenken. We gedenken zijn liefde voor ons tot het uiterste toe. Ik vind het altijd een bijzondere week, maar ook geen gemakkelijke week. Hoe kun je nu deze week het beste beleven of meemaken? Ik geef u drie vragen en ideeën mee, die mij helpen en misschien u ook kunnen helpen deze week. Een gezegende Goede Week toegewenst! (MS)

1. Met welke intentie ga ik deze Goede Week in?
Mijn intentie is deze keer om sowieso meer ruimte te maken voor Jezus. In mijn geval wil dat zeggen, ik luister thuis graag naar de radio als ik bijvoorbeeld aan het koken ben, en deze week kies ik voor een radiostilte, afgezien van de hoofdpunten van het nieuws. Ik ervaar dat het stiller mag worden in mij en ook letterlijk om mij heen, zodat ik bij en met Jezus kan zijn. Een tekst die mij hiertoe ook inspireert is, de tekst waar Jezus in de hof van Olijven tegen zijn leerlingen zegt: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij” (Mat. 26,38).

Wat is uw intentie voor deze Goede Week?

2. De plechtigheden van de Goede Week bewust mee beleven
Wat ook enorm kan helpen, is om bewust deel te nemen aan de vieringen van de Goede Week, en dan met name de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het is een grote rijkdom in de katholieke Kerk, dat wij deze vieringen hebben, die ons helpen om met Jezus verbonden te zijn en ook op onze beurt ons leven te geven voor onze naaste. Dat dit geen mooie woorden zijn, hebben we de afgelopen week gezien bij de Franse agent en gelovige Arnaud Beltrame. Hij nam vrijwillig de plaats in van één van de gegijzelden en overleed later aan zijn verwondingen. Zal en kan ik ook zo moedig zijn als het er werkelijk op aan komt?

Kan ik tijd vrijmaken om naar de plechtigheden van Goede Week toe te gaan uit liefde voor Jezus? Kan ik proberen om zo veel mogelijk met Hem te zijn in zijn lijden, sterven en verrijzen? Kan ik mijzelf geven aan en klaar staan voor de mensen die op mijn pad komen?

3. Ben ik daar waar ik zou moeten zijn?
Afgelopen weekend hoorde ik een inleiding over het boek Jona. Jona hoort God spreken, maar kiest ervoor om niet te doen wat God van hem vraagt. Sterker nog: hij gaat precies de tegenovergestelde kant op. Hij is niet daar waar hij zou moeten zijn. Uiteindelijk merkt hij dat deze keuze hem geen leven brengt en dat hij zelfs de levens van andere mensen in gevaar brengt. Deze inleiding zette mij aan het denken: af en toe “vlucht” ik ook voor situaties en omstandigheden waarin ik geen zin heb. Af en toe stel ik mezelf niet open voor mensen, waarvan ik weet dat het goed is om het wel te doen. Het was voor mij een moment om terug te keren naar mijn hemelse Vader en Hem om vergeving te vragen, net zoals de jongste zoon in de parabel van “de barmhartige Vader” (Lucas 15).

Bent u daar waar u zou moeten zijn, waar God u wil hebben? Of “vlucht” u ook af en toe voor situaties, omstandigheden, mensen of misschien wel voor een roeping waarin u geen zin heeft? Keer deze week terug naar uw hemelse Vader!