In het eerste nummer van 2017 van het internationaal theologische tijdschrift Communio is een artikel verschenen met als titel “Op weg naar de maaltijd van de Heer – Omslag nodig bij de voorbereiding op de eerste communie.”

communio-1-2017De katholieke Kerk bevindt zich in een overgangsfase van een volkskerk naar een missionaire kerk. In de meeste parochies is de sacramentenpastoraal – waaronder de eerste communievoorbereiding – nog steeds gebaseerd op de situatie van de volkskerk en dat wringt aan steeds meer kanten. Daarom is er een omslag nodig bij de eerste communievoorbereiding. Drie uitgangspunten zijn in de situatie van een missionaire kerk van belang bij de voorbereiding op de eerste communie: eerste verkondiging, ouders als doelgroep onderkennen en een levende geloofsgemeenschap als belangrijke randvoorwaarde.

Het artikel is een uitgebreide versie van het artikel dat afgelopen juni verscheen op deze website en in het Katholiek Nieuwsblad: https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/nieuws-vieren/hoe-verder-met-de-sacramentencatechese/

Losse nummers van Communio kunnen besteld worden via de webshop van het blad: https://communio.nl/wp/