Op donderdagmiddag 5 oktober 2017 organiseert het CPS een bezinningsmiddag met als thema “Kunst en spiritualiteit.” We gaan in gesprek met twee kunstenaars over hun werk en de raakvlakken tussen kunst en spiritualiteit. Hoe ga je om met de diepste vragen van het leven? Zowel kunst als spiritualiteit, elk op hun eigen manier, bieden inzicht en voeding voor de ziel.

Aan het woord zijn Caroline Waltman, maker van Paradisewill.com, De Bijbel in 609 foto’s en 830 verzen (Berne Media, 2016) en Carla Veltman, die onder meer een altaarstuk maakte voor de Visitatiekerk in Hoogeveen.

Voor meer informatie over deze middag: https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/event/lezing-te-nijmegen/