Inspiratiemiddag voor pastores over het boek van Stefan Paas: 11 oktober 2016.
Op dinsdagmiddag 11 oktober 2016 organiseert het CPS een inspiratiemiddag voor priesters, diakens, pastoraal werkers-/sters en pastoraal assistenten. Tijdens deze middag zal Mirjam Spruit, stafmedewerkster bij het CPS, de aanwezigen inleiden in het boek Vreemdelingen en priesters van Stefan Paas. Hierna wordt in kleine groepen aan de hand van vragen over dit boek doorgesproken en wat dit voor de parochies in Nederland kan betekenen.

Om de bijeenkomst zo vruchtbaar en zinvol mogelijk te laten zijn, wordt van de deelnemers gevraagd het boek van tevoren te lezen.
De bijeenkomst duurt van 13 tot 16 uur inclusief lunch en het gezamenlijk bidden van de vespers.
Locatie is de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen.
S.v.p. opgave voor deze bijeenkomst vóór 1 oktober via cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de onkosten van de middag.

vreemdelingen-en-priesters-stefan-paasStefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit van Kampen en aan de Vrije Universeit te Amsterdam. Hij schreef dit prikkelende en inspirerende boek in 2015 over hoe christelijke missie er volgens hem moet uitzien in een postchristelijke samenleving. Deze vraag leeft natuurlijk ook bij de pastores en gelovigen in de katholieke Kerk. Hoe verder in de huidige situatie? Wat te doen?

Volgens Paas werpt deze situatie “christenen terug op de kernen van hun geloof, op de bronnen van de traditie.” En: “Bij wie het geloof niet van binnen landt, zal het uiteindelijk afslijten.” Uitgangspunt van het boek is, dat het mogelijk is “om een inspirerende missionaire visie te hebben” in deze tijd waarin gelovigen een minderheid vormen in de Nederlandse samenleving.

Hij gaat daarna in op de problemen die mensen – ook vaak binnen de kerken –  hebben met woorden als ‘missie’ en ‘evangelisatie.’ Volgens hem “is het leven onuitroeibaar missionair van aard. Iedereen evangeliseert.” Of beïnvloedt anderen. De vraag is op wat voor wijze je dat doet.

Hij beschrijft vervolgens zes manieren of modellen van hoe de kerken gereageerd hebben op de toenemende secularisatie van de samenleving, en wat gevaren zijn van deze benaderingen. Uit al deze modellen neemt hij echter ook bouwstenen mee voor de toekomst. Hij ziet de toekomst van de kerken met name bestaan in kleine christelijke groepen, die met elkaar God aanbidden, evangeliseren en dienstbaar zijn. Deze bouwstenen zijn slechts een aanzet. Zoals een commentator op het boek schreef: “Ik realiseer me dat ik zelf het achtste hoofdstuk van dit boek moest schrijven.”