Bezinning: waar ben ik mee bezig? De zomer(vakantie) is altijd een mooie periode om even afstand te nemen van de dagelijkse werkzaamheden en na te denken over of je nog wel de juiste richting uitgaat in je leven. Besteed ik mijn aandacht en tijd aan dingen die ik werkelijk belangrijk vind of laat ik me te veel leiden door wat er op me af komt? Dat kan zijn in het gezin, maar ook binnen de parochie. Of misschien heb je het erg druk, maar weet je niet goed hoe je je leefpatroon kunt veranderen. Of ben je in een nieuwe fase in je leven gekomen en worstel je met het vinden van je plek en prioriteiten in deze fase. Een boek dat kan helpen om bij deze vragen helderheid te krijgen, is het boek Creatieve levensplanning 3.0 van Paul Donders.

Zelfkennis en acceptatie
Het boek is een bewerking van het boek Creatieve Levensplanning uit 2002. Zelf heb ik de cursus Creatieve Levensplanning in 1999 gevolgd en ik heb nog steeds veel profijt van wat ik destijds bij deze cursus heb geleerd. Met name heb ik mezelf beter leren kennen, wat ook heeft bijgedragen aan het accepteren van mezelf, met mijn goede kanten en talenten, maar ook met mijn zwakten en dingen die ik niet zo goed kan. Ik heb beseft dat het inderdaad zo is, dat het inzetten van mijn talenten me energie en enthousiasme geeft! Het heeft me geholpen om keuzes te maken ten aanzien van mijn beroep en besteding van mijn vrije tijd. Het heeft me doen inzien hoe ik ontspan en me oplaadt en hoe belangrijk het is om daar tijd voor te reserveren. Mooi vond ik ook om dit proces samen met God te gaan, in het vertrouwen dat mijn leven in Zijn hand ligt en Hij mij richting wil geven (naar Psalm 43, 8). Kortom, het boek en de cursus hebben me geholpen om meer richting en betekenis te vinden in mijn leven.

Zelfwerkboek
Het boek is opgebouwd in vijf delen. Achtereenvolgens komen aan de orde: “Waarom en wat is Creatieve Levensplanning?”, “Waar kom ik vandaan?”, “Wie ben ik?”, “Waar wil ik naar toe?” en “Hoe kan ik gezond, in balans leven?” Kortom, verleden, heden en mogelijke toekomst passeren de revue en diverse opdrachten helpen om in kaart te brengen wat jouw talenten en sterke kanten zijn, wat je belangrijk vindt en waarvoor je je wilt inzetten. Het boek bevat veel opdrachten, vragen en invuloefeningen en kan dus prima zelf doorgewerkt worden. Natuurlijk helpt het altijd om hier met een goede vriend of vriendin over te spreken of de al eerder genoemde cursus Creatieve Levensplanning te volgen.

In de parochie
Natuurlijk kan een dergelijk boek ook met een groep in de parochie in een aantal bijeenkomsten gelezen en besproken worden. Mocht u bij dit proces in de parochie begeleiding wensen, neem dan contact op het met CPS: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Het is zo belangrijk om vrijwilligers in de parochie niet in te zetten vanuit het principe “In welke werkgroep hebben we nog mensen nodig?” maar dat mensen veel meer dingen zelf vanuit hun eigen passie en talenten oppakken. Dus niet zo zeer gaten opvullen, maar dat mensen opbloeien omdat ze zich kunnen inzetten voor iets wat bij hun past. Dit vanuit het uitgangspunt, dat alle gelovigen geroepen worden om zich in te zetten voor de missie van de kerk overeenkomstig hun eigen gaven en ontwikkeling. Dit kan zowel zijn binnen de parochie, maar in de eerste plaats ook in het gewone dagelijkse leven waar de mensen wonen, samen leven, studeren en werken (naar: Apostolicam Actuositatem 6).  Alvast een mooie zomervakantie toegewenst! (MS)

Creatieve Levensplanning 3.0, Ontdek je passie, potentieel en perspectief, Paul Donders, xpand Edition, 2017, € 17,95. Bestellen kan via: https://xpand.eu/nl/shop/boeken/creatieve-levensplanning-paul-donders/