Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

In het samenwerkingsverband Alphen-Gilze zal op zaterdag 15 juni a.s. om 19 uur een gezinsviering plaats vinden in Baarle Nassau (voor alle zes de parochies op één locatie).
Deze viering en het programma voorafgaand aan deze viering zal worden voorbereid door een werkgroep.
Deze werkgroep komt 3 keer van tevoren bij elkaar, de eerste keer is op 25 maart a.s.

De bijeenkomsten van deze werkgroep zullen worden begeleid door Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het CPS.

Voor meer informatie: Pauline Vermeulen-Dekker, pastoraal werkster van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze: p.vermeulendekker@gmail.com