Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Het CPS begeleidt een aantal themabijeenkomsten over parochievernieuwing in de Titus Brandsma parochie van Wageningen en omgeving. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor parochianen van deze parochie.

Inmiddels hebben er 2 avonden fysiek plaatsgevonden (5 maart in Renkum: Wat is het doel of de missie van de Kerk? en 1 oktober: Wat belemmert ons persoonlijk en als parochie om de missie van de Kerk in praktijk te brengen?) en 2 avonden online (14 mei: Wat is de kern van het katholieke geloof? en 25 juni: Groeien in onderling verbondenheid).

Op dinsdagavond 3 november vindt er een themabijeenkomst plaats met als onderwerp:
Wat zijn de waarden van parochies die groeien, die een cultuuromslag maken van onderhoud naar missie?

Op woensdagavond 9 december vindt er een themabijeenkomst plaats met als onderwerp: Hoe geven we goed leiding aan een dergelijke cultuuromslag, en welke stappen willen we als parochie nu nemen?

Voor meer informatie: https://titusb.nl/bijeenkomsten