Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Van reorganisatie naar revitalisering. Zaterdag 4 november 2017 te Utrecht.
Wat is nodig? Wat werkt? Wat brengt ons in beweging?
Inleidingen, workshops, ontmoeting…
Parochievernieuwing vraagt om meer dan een cursus of een methode. Het gaat om een totaal-benadering (perspectief) die in kleine haalbare stapjes lokaal kan worden uitgewerkt en toegepast (praktijk).

Maar wat is hiervoor nodig? In Nederland en daarbuiten zijn enkele initiatieven die deze dag besproken worden. Aan de hand van deze initiatieven willen we de deelnemers uitnodigen om in workshops die ervaring toe te passen op hun eigen parochie of (parochiële) groep. Daarnaast is er op deze dag veel ruimte voor onderlinge ontmoeting en om van elkaar te leren.

Lees hier de folder voor meer informatie met daarin ook het programma van de dag.

Wanneer? Zaterdag 4 november 2017.
Waar? Het Leerhuis Thomas a Kempis van de Gerardus Majella parochie (Broerestraat 12) te Utrecht.
Tijdstip? Van 10.30 (inloop vanaf 10 uur) tot 15.30 uur.
Voor wie? Pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers uit alle bisdommen en bewegingen.
Organisatie? Platform voor RK Evangelisatie in samenwerking met het Katholiek Alpha Centrum en het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
Kosten? € 15 per persoon inclusief lunch.
Opgave? Graag vóór 1 november 2017 via timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Hieronder volgt meer informatie over de workshops, iets uitgebreider dan in de folder aangegeven:

Beschrijving van de workshops. U kunt op deze dag twee van de drie workshops te volgen!

  1. ‘Rebuilt’: een model voor parochievernieuwing We kunnen veel leren van parochies in het buitenland. Eén van de parochies in Nederland, die op dit moment experimenteert met goede ervaringen in Amerikaanse parochies, is de Lucasparochie te ‘s-Hertogenbosch Zuid. Onder leiding van pastor Robert van Aken en pastoraal werker Maarten Jansen is men begonnen met de implementatie van een aantal ideeën uit het boek Rebuilt, The Story of a Catholic Parish, Awakening the Faithful, Reaching the Lost, Making Church matter van Michael White en Tom Corcoran. Maarten: “Er zijn zeker verschillen tussen parochies in Amerika en in Nederland. Maar meer overeenkomsten, dan u zou denken. Het is nodig de cultuur in parochies te veranderen. Kerkgangers zijn geen ‘bankzitters’ of ‘consumenten’, maar leerlingen van Jezus die willen groeien in hun geloof. In plaats van intern gericht te zijn, gaat het erom de blik naar buiten te richten op de buitenstaanders.” Graag neemt Maarten Jansen u in deze workshop mee in een spannend avontuur, dat al een paar resultaten heeft opgeleverd.
  2. Proef wat een leergemeenschap van Nederland Zoekt voor uw parochie of groep binnen de parochie kan betekenen U wilt met uw parochie de weg inslaan van reorganisatie naar revitalisering van de parochie, maar zoekt naar begeleiding in dit proces. De leergemeenschap van Nederland Zoekt is dan misschien iets voor u. Samen met uw team gaat u twee jaar lang op weg rondom thema’s van gemeenschapsvorming, evangelisatie (missionaire kerk) en leiderschap en hoe u dit in uw eigen parochie of situatie wilt en kunt vormgeven. Tijdens vier inspirerende seminars is er vorming, tijd voor reflectie – individueel en als team – en ruimte om concrete plannen te maken voor hetgeen je met elkaar wilt opbouwen. De workshop wordt verzorgd door Tjerk van Dijk van Nederland Zoekt en Harm Ruiter van KISI Nederland. Harm: “Het heeft ons een sterker team opgeleverd, procesondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie en veel handvatten voor het ontwikkelen van medewerkers. Het traject is praktisch en diepgaand.”
  3. Routeplanner voor de parochie van nu
    In deze workshop staan concrete stappen naar parochievernieuwing centraal met daarbij onder meer de belangrijke vragen: hoe begin je en hoe houd je vol? Hoe komt je tot een parochieklimaat van aanbidding, evangelisatie en voortgaande geloofsvorming? Eliza Oudshoorn verzorgt deze workshop. Ze heeft veel ervaring met het gebruik van social media. Ook heeft ze een spilfunctie in de Heilige Lodewijkkerk, gelegen in het centrum van Leiden. Eliza: “Laten we het moois van ons geloof in Jezus niet voor onszelf houden.”