Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Deze bezinningsdag is helaas afgelast.
Op zaterdag 9 mei 2020 geeft Eugène Brussee een lezing tijdens een bezinningsdag van het CPS. Het onderwerp van zijn lezing is ‘Liefde en Eucharistie bij kerkvader Augustinus.’
De belangrijkste kerkvader van onze Kerk, Augustinus, heeft in zijn preken het ontvangen van de Eucharistie verbonden met de manier waarop je als christen leeft. En die manier van leven heeft alles te maken met liefde, heel concreet en gericht op je medemens. Door zo te leven, ben je wat je ontvangt, zegt Augustinus, namelijk een deel van het lichaam van Christus. Zo worden Eucharistie en liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In deze lezing maken we kennis met Augustinus en horen we welke enorme invloed deze kerkvader uit de vierde/vijfde eeuw op de kerk gehad heeft en hoe hij nog steeds opvallend actueel is. Aan bod komt ook de liefde bij Augustinus, een belangrijk thema in zijn werken. Niet voor niets wordt deze heilige vaak afgebeeld wordt met een brandend hart. Maar ook over de Eucharistie heeft deze begaafde predikant veel te zeggen. En in zijn paaspreken komen deze twee onderwerpen samen, met een zinvolle boodschap ook voor onze tijd.

Eugène Brussee is getrouwd diaken en sinds 2003 werkzaam in het pastoraat. Daarnaast werkt hij aan zijn proefschrift over de eucharistische paaspreken van Augustinus.

Het programma van de bezinningsdag is als volgt:
9.30 uur: Mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de Sacramentskerk
10 uur: Inloop met koffie en thee
10.30 uur: Welkom, lezing, verwerking van het thema
12.30 uur: Afsluitend gebed
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: Afsluiting

Locatie: de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen.
Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111 o.v.v. 9 mei 2020 en uw naam).
Aanmelding graag vóór 2 mei 2020 via: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Van harte welkom op deze bezinningsdag!