Nieuws en inspiratie2018-05-12T14:48:11+00:00

De gave van het koffie schenken

Onlangs was ik te gast in een parochieverband om daar een lezing te geven. Een oudere man en een vrouw verzorgden de koffie en thee bij deze bijeenkomst. Ik was iets eerder gekomen en [...]

Impulsdag Parochievernieuwing op 10 november a.s.

“Als de Heer het huis niet bouwt…”  Gebed als fundament voor parochievernieuwing. Op zaterdag 10 november 2018 wordt in Utrecht opnieuw een Impulsdag voor Parochievernieuwing georganiseerd. Het thema van deze dag is ‘Gebed als [...]

Heiligen houden de Kerk gaande

“Wanneer houdt het nu eindelijk eens op!” Dat was mijn gedachte, toen onlangs de meest recente berichten over seksueel misbruik in de katholieke Kerk in de Verenigde Staten bekend werden. Hoe moet ik hier [...]

Leeswijzer bij Gaudete et exsultate

Heiligheid is alledaags en haalbaar voor iedere gelovige die op God vertrouwt. Met die boodschap richt paus Franciscus zich tot de kerk in zijn exhortatie Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht). Eind augustus [...]

Bezinningsbijeenkomst over Thomas Merton

Op woensdag 10 oktober a.s.  organiseert het CPS een bezinningsbijeenkomst. Deze middag zal gaan over het leven en werk van Thomas Merton, monnik en schrijver. Inleider van deze middag is Willy Eurlings. Hij vertaalde [...]