Nieuws en inspiratie2018-05-12T14:48:11+00:00

Verslag bezinningsdag over de zonde

Lees hieronder de samenvatting van de lezing van Mgr. R. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, die hij heeft gehouden op een bezinningsdag op 23 maart jl. in Nijmegen, waar een veertigtal mensen bij elkaar [...]

Expertmeeting parochievernieuwing: Als God renoveert

Voorjaar 2019 voor pastorale beroepskrachten. 4 studiemiddagen in Utrecht. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen? Ja, zegt de Canadese priester James Mallon, en [...]

Verslag bezinning met Luisa Sesino

Het geheim van Gods aanwezigheid: hier en nu. De kern van het christelijke geloof via de weg van de kunst. Als onderdeel van ons werk hier op het CPS, organiseren wij studiedagen en bezinningsdagen. Meestal [...]