Aanbod CPS2018-05-12T14:48:10+00:00

Hoe op weg naar parochievernieuwing?

U voelt aan dat in uw parochie een andere aanpak nodig is in de overgang van een volkskerk naar een missionaire kerk. U bent bijvoorbeeld geïnspireerd door boeken als Rebuilt en Divine renovation, waarin [...]

Hoe geven we het geloof door aan volgende generaties?

Precies om deze vraag draait het in het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek bevat een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen over de nieuwe evangelisatie. Maar wat is 'nieuwe evangelisatie'? Moeten we [...]

Wat is mijn roeping?

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e algemene bisschoppen synode gehouden met als thema "Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping." Het onderwerp van de synode wordt ook binnen de katholieke Kerk in Nederland opgepakt, [...]

“Brandde ons hart niet?”

Deze lezing/workshop wil een verdieping en bezinning geven over het sacrament van de Eucharistie. Hoe kunnen we de Eucharistieviering meer (mee) beleven en hoe kan de deelname aan de Eucharistieviering vruchtbaar doorwerken in ons dagelijkse [...]

Een cultuur van barmhartigheid

Lezing over Barmhartigheid. Het Jaar van Barmhartigheid is inmiddels afgelopen, dat van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 heeft geduurd. Maar paus Franciscus heeft in zijn apostolische brief Misericordia et misera ter gelegenheid van de [...]

Alles is met elkaar verbonden

Lezing over Laudato Si. In mei 2015 verscheen de "milieu" encycliek Laudato Si van paus Franciscus. Het kerkelijke document vond grote weerklank en beweegt nog steeds veel mensen – ook buiten de kerk – om [...]