Namens de Congregatie van het Heilig Sacrament neemt oud-medewerkster van het CPS Annie Coppens-Baeten deel aan de werkzaamheden van de Werkgroep Kloosterspiritualiteit Oostelijk Noord-Brabant en Gelderland. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers (religieuzen en leken) van een aantal kloostergemeenschappen in omschreven gebied. De orden en congregaties die vaak al eeuwen bestaan, hebben geleid tot een rijkdom aan ‘scholen van spiritualiteit’. Deze vormen samen een ‘palet van vele kleuren’ en bieden vele wegen langs de Weg die Christus is naar het Mysterie van alle leven, waar elke religieuze traditie zo haar eigen naam voor heeft.