In 2018 verscheen een mooie brief van paus Franciscus, ‘Gaudete et exsultate’ (‘Wees blij en juich’), over de roeping tot heiligheid. Daarin spoort hij ons aan om gehoor te geven aan deze roeping van God. De paus schrijft: “De Heer wil dat we heiligen zijn en dat we geen genoegen nemen met een kleurloos en middelmatig bestaan.”

Maar worden we door hierop in te gaan dan geen wereldvreemde ‘heilige boontjes’? Integendeel, we worden gelukkig, en volledig de mens die God in gedachten had toen Hij ons schiep. Kortom, het is de moeite waard om te ontdekken wat de roeping tot heiligheid voor ons concrete leven kan inhouden.

Om het lezen en bespreken van ‘Gaudete et exsultate’ te bevorderen, heeft het CPS samen met een aantal partners het initiatief genomen tot de volgende materialen en hulpmiddelen:

* Leeswijzer: Als hulpmiddel bij het lezen en bespreken van ‘Gaudete te exsultate’  in kleine groepen, heeft het CPS een leeswijzer ontwikkeld in samenwerking met de Konferentie voor Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Aan de hand van de vragen in de Leeswijzer kunt u van gedachten wisselen met elkaar. De Leeswijzer is zo opgezet dat u in drie bijeenkomsten ‘Gaudete et exsultate’ met elkaar leest en bespreekt. We horen goede berichten terug van groepen, die de brief van de paus met elkaar bespreken! Klik hier om de Leeswijzer te downloaden. Of vraag de Leeswijzer gratis aan via cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

* Lezingen: Stafmedewerker Tim Schilling van het CPS komt graag bij u in het bisdom of parochie met een lezing over de roeping tot heiligheid, zoals dat voorgesteld wordt in de brief van de paus. Tijdens de lezing vat hij de inhoud van het document samen en reikt hij een hand-out aan, waardoor de deelnemers geholpen worden om de gedachten van de paus in verband te brengen met hun eigen leven. Lees hier meer over deze lezing, die Tim al in verschillende parochies en voor verschillende bisdommen heeft gegeven en hoe u Tim kunt bereiken.

Ook dr. Anton ten Klooster van de Tilburg School of Catholic Theology is beschikbaar om in parochieverband een lezing te verzorgen over de ‘Gaudete et exsultate’. U kunt hem bereiken via: a.m.tenklooster@uvt.nl

* Podcasts: Voor verdieping in dit onderwerp kunt u ook twee podcasts beluisteren, die zijn gemaakt in samenwerking met Katholiek leven, het communicatiekanaal van de Nederlandse bisschoppenconferentie.
In deze podcasts staat dr. Anton ten Klooster stil bij de inhoud bij de pauselijke brief en bij de ‘zaligsprekingen’. (Paus Franciscus noemt de zaligsprekingen ‘de identiteitskaart van de christen’). De podcasts zijn de moeite waard om te beluisteren! Klik hier om de podcasts te horen. Ten Klooster schreef tevens samen met Gerben Zweers een boek over de zaligsprekingen: ‘Op de weg naar het geluk’ (2019).

* Social media kaarten: Samen met Katholiek leven heeft het CPS acht ‘social media’ kaarten ontwikkeld. Deze kaarten willen een hulpmiddel zijn om op een laagdrempelige manier een gesprek over de ‘roeping tot heiligheid’ op gang brengen. De kaarten stellen deze roeping voor aan de hand van prikkelende illustraties en van uitspraken van de paus die aansluiten bij de zaligsprekingen. Het zijn mooie kaarten om te gebruiken voor een geloofsgesprek, bijvoorbeeld aan het begin van een vergadering of bijeenkomst met vrijwilligers. Voor het gemak zijn de kaarten samengebracht in een boekje, dat verspreid wordt samen met het nieuwe magazine van Katholiek leven. De kaarten zijn digitaal te vinden via de website van Katholiek leven. De kaarten kunnen ook los besteld worden via het CPS: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

* Geloofsgesprekken: Benieuwd naar hoe ‘de roeping tot heiligheid’ gestalte krijgt in het leven van verschillende gelovigen? Daarom neemt het CPS samen met Katholiek leven interviews af met ‘gewone’ gelovigen over hun dagelijkse leven. Deze interviews, waarbij de social media kaarten ook gebruikt worden, zijn te vinden op de website van Katholiek leven.

Deze initiatieven worden mede mogelijk gemaakt door de Mr. Paul de Gruyter stichting.