Precies om deze vraag draait het in het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek bevat een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen over de nieuwe evangelisatie. Maar wat is ‘nieuwe evangelisatie’? Moeten we het geloof nog wel willen doorgeven aan de volgende generaties? En zo ja, waarom dan en hoe doen we dat dan?

In deze lezing willen we ons laten inspireren en uitdagen door teksten vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) tot en met paus Franciscus, en onderzoeken wat dit voor ons eigen leven en voor onze parochie kan betekenen.

We zullen (meer) ontdekken dat het hart van het christelijke geloof relationeel is en niet moreel. Vanuit de persoonlijke ontmoeting met Jezus, groeit het verlangen dit te delen met anderen. Net zoals dat je ander goed nieuws niet voor jezelf wilt en kunt houden, maar dit wilt delen met anderen!
Juist de nieuwe evangelisatie wil de aandacht hierop vestigen en bijdragen aan een nieuw elan of vuur in onze parochies enerzijds en nieuwe methoden en uitdrukkingswijzen anderzijds om mensen in deze tijd naar Jezus te begeleiden.

Belangstelling? Mail naar: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Deze lezing wordt/werd gegeven op:

Maandagavond 4 september 2017 te Breda (voor pastores).

Dinsdagmiddag 26 september 2017 te Nijmegen (voor pastores).

Dinsdagavond 26 september 2017 te Nijmegen.

Dinsdagmiddag 3 oktober 2017 te Tilburg (voor pastores).

Maandag 6 november 2017 te Hoeven (navorming van pastores).

Donderdagavond 9 november 2017 te Utrecht (priesterstudenten van het Ariënsinstituut)

Maandagmiddag 27 november 2017 te Heiloo (studiedag pastores).

Dinsdagavond 13 maart 2018 te Helvoirt (netwerkavond bisdom Den Bosch).

Donderdagmiddag 26 april 2018 te Moergestel (bezinningsdag priesters).