Zou u eens met uw pastorale team en/of met enkele kernvrijwilligers, onder begeleiding, van gedachten willen wisselen over de instructie over de parochie, die afgelopen juli vanuit het Vaticaan is verschenen?
De volledige titel van het document luidt: ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangelisatie van de Kerk.’

Schakel hiervoor een medewerker van het CPS in. Dit kan offline, maar bijvoorbeeld ook een uur online. De instructie raakt belangrijke thema’s aan voor de toekomst van de parochies, en het is goed om hier met elkaar over te spreken en met elkaar een weg te vinden naar de toekomst toe.

Meer informatie via cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

De gehele instructie is te vinden via de website van het Vaticaan (in het Engels): klik hier.