Wanneer mensen bij een parochie vragen om het doopsel – voor zichzelf of voor een kind – is dit kans voor de parochie. Mensen staan op dat moment open voor wat de Kerk te vertellen en te bieden heeft. Als een parochie het goed aanpakt, kunnen mensen ge├»nspireerd en gemotiveerd worden door deze ontmoeting(en) en voorbereiding op het doopsel. Idealiter groeien zij tijdens het voorbereidingstraject niet alleen in hun kennis van wat het doopsel is en hoe de doopviering in elkaar zit, maar ook in relationele en spirituele zin.

Tijdens deze presentatie verkent Tim Schilling, stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, met u de pastorale mogelijkheden. Hij stelt het doopsel voor in het licht van de Bijbel en de leer van de Kerk, en gaat daarna in gesprek met u over hoe de voorbereiding op het sacrament meer missionair en inspirerend kan worden.

Deze presentatie is bedoeld voor diegenen die anderen voorbereiden op het sacrament van het doopsel (werkgroepen doopselvoorbereiding), pastorale beroepskrachten, en allen die belangstelling hebben voor dit sacrament. Voor meer informatie? Neem contact op het Tim Schilling: timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl