Deze lezing/workshop wil een verdieping en bezinning geven over het sacrament van de Eucharistie. Hoe kunnen we de Eucharistieviering meer (mee) beleven en hoe kan de deelname aan de Eucharistieviering vruchtbaar doorwerken in ons dagelijkse leven? Na een korte inleiding, zullen we samen het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24) lezen en bekijken wat dit voor licht kan werpen op onze eigen deelname aan de Eucharistieviering en ons dagelijkse leven.

Aan de orde zullen komen o.a. de opbouw van de Eucharistieviering en hoe wij “actief” aan de Mis kunnen deelnemen. Maar ook wordt tegelijkertijd duidelijk dat het Emmaüsverhaal het verhaal van ons leven kan worden, als Jezus van een vreemdeling wordt tot de vriend van de Emmaüsgangers.

Belangstelling?
Neem contact op met Mirjam Spruit: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Deze lezing wordt/werd gegeven op:

Vrijdagavond 19 mei 2017 in de Joris parochie te Eindhoven.