Home2020-07-30T13:38:39+00:00

Ervaringen met ‘Als God renoveert’ in NL context

Wat zijn de ervaringen tot nu met ‘Als God renoveert’? Deze vraag kreeg stafmedewerkster Mirjam Spruit van Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor […]

Parochie en corona

Hier vindt u een paar artikelen en andere bijdragen van de stafmedewerkers van het CPS, die de afgelopen tijd zijn verschenen over het onderwerp ‘parochie […]

Centrum voor Parochiespiritualiteit

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) wil parochies in heel Nederland ondersteunen om te groeien naar vitale, missionaire parochiegemeenschappen.
Inhoudelijk zet het CPS in op de volgende thema’s: (nieuwe) evangelisatie, verdieping van de eucharistische spiritualiteit, geloofsopvoeding, parochievernieuwing waaronder leiderschapsvorming.
De middelen die ze gebruikt om de visie te realiseren zijn: presentaties, publicaties, uitwisseling met verantwoordelijken van parochies en bisdommen, en samenwerking met derden in diverse projecten.

Lees meer

Ga naar de bovenkant