Home2020-07-30T13:38:39+00:00

Dagen van bezinning en verdieping voor pastorale beroepskrachten

Van dinsdagavond 26 oktober tot zaterdagmiddag (lunch) 30 oktober 2021 organiseert het CPS enkele dagen ter bezinning en verdieping voor priesters, diakens en pastoraal werkers/sters, […]

Poster van het liturgisch jaar – met Jezus als ‘levensboom’

Vaak zijn we geneigd om onszelf centraal te stellen – alsof alles draait om ons en onze drukke agenda’s. Maar Jezus geeft ons een andere […]

Parochie en corona

Hier vindt u een paar artikelen en andere bijdragen van de stafmedewerkers van het CPS, die de afgelopen tijd zijn verschenen over het onderwerp ‘parochie […]

Project en boek: Lente in de kerk

Op mijn eigen shortlist van aanbevolen gidsen voor parochievernieuwing komt een nieuw boek te staan. Naast ‘Als God renoveert,’ ‘Rebuilt’ en ‘Gaudete et Exsultate’ neemt […]

Centrum voor Parochiespiritualiteit

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) wil parochies in heel Nederland ondersteunen om te groeien naar vitale, missionaire parochiegemeenschappen.
Inhoudelijk zet het CPS in op de volgende thema’s: (nieuwe) evangelisatie, verdieping van de eucharistische spiritualiteit, geloofsopvoeding, parochievernieuwing waaronder leiderschapsvorming.
De middelen die ze gebruikt om de visie te realiseren zijn: presentaties, publicaties, uitwisseling met verantwoordelijken van parochies en bisdommen, en samenwerking met derden in diverse projecten.

Lees meer

Ga naar de bovenkant