“Brandde ons hart niet?”

Deze lezing/workshop wil een verdieping en bezinning geven over het sacrament van de Eucharistie. Hoe kunnen we de Eucharistieviering meer (mee) beleven en hoe kan de deelname aan de Eucharistieviering vruchtbaar doorwerken in ons dagelijkse [...]

Een frisse kijk op de sacramenten

Lezing met ruimte voor uitwisseling. Wilt u een inhoudelijke impuls voor bijvoorbeeld de leden van eerste communie of vormselwerkgroepen of kernvrijwilligers in de parochie? Deze lezing heeft als doel om (opnieuw) bewust te worden van [...]

De spiritualiteit van de koster

Workshop. In de parochies zijn er veel kosters actief, die vaak wekelijks of soms zelfs dagkelijks hun taak met veel inzet vervullen. Het woord koster komt van het Latijnse custos, wat bewaker betekent. De koster bewaakt het kerkgebouw [...]

Een andere aanpak van de catechese?

Lezing/bezinning over de (sacramenten) catechese. In Nederland bevinden we ons in een overgangssituatie in de Kerk, namelijk de overgang van een volkskerk naar missionaire kerk of keuzekerk. Opvallend is dat we in ons denken en [...]

De Eucharistie: bron en hoogtepunt van het kerkelijk leven?

Een kerkelijk document spreekt over Eucharistieviering als “bron en hoogtepunt van het kerkelijke leven.” Ervaren we dat werkelijk zo? Zowel persoonlijk als met onze parochiegemeenschap? Pater Eugène van Heijst sss geeft lezingen over het sacrament [...]

Leef mee met het ritme van het kerkelijk jaar

Lezing over de opbouw en betekenis van het kerkelijk jaar. Ons gewone leven kent een ritme van seizoenen en bijbehorende feesten. Ook het kerkelijk jaar kent een dergelijk ritme. Ontdek in deze lezing meer over [...]