“Levend Brood voor onderweg” verschenen

Een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament. De litanie van het Heilig Sacrament werd op muziek gezet door Wolfgang Amadeus Mozart, maar ook door zijn vader Leopold en door tal van andere componisten, waaronder Michael Haydn, Giovanni Alberto Ristori en Jan Dismas Zelenka.

Op een gedegen en overzichtelijke wijze geeft dit boek toelichting bij de bijbelse en theologische achtergronden van de verschillende aanroepingen van deze litanie. Internationaal is dit werk enig in zijn soort. Afgelopen vrijdag 25 augustus jl. werd het boek aangeboden aan Mgr. van Burgsteden in de Cenakelkerk te Nijmegen.

Het boek is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in de theologie van de Eucharistie en in de religieuze beeldtaal van een centraal gegeven in de christelijke kunst.

Over de auteur
Ton van Eijk (°Breda, 1936), priester van het bisdom Rotterdam, was verbonden aan de voorgangers van de huidige Tilburg School of Catholic Theology te Amsterdam en Utrecht en aan de opleiding op Bovendonk. Zijn onderwijs en publicaties liggen op de terreinen Kerk, sacramenten (met name de eucharistie) en oecumene. Van 1999-2007 was hij voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

Levend Brood voor onderweg. Een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament, Ton van Eijk, 2017. ISBN nummer: 978 94 91991 43 1. Aantal bladzijden: 204.

Te bestellen bij Uitgeverij Betsaida in Den Bosch.

2018-05-12T14:48:30+00:00 29 augustus 2017|