Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. de Stichting KSBW en de Vrije Universiteit voor het derde jaar een besturencursus voor (toekomstige) leden van parochiebesturen of van Parochiële Caritas instellingen. De naam van de cursus is: Professioneel Beheer en Bestuur in de Kerk.

De cursus beslaat vier zaterdagen. De eerste dag (4 februari 2017) staat m.n. in het teken van de nieuwe diocesane nota van het bisdom Haarlem-Amsterdam: Ruimte voor de Geest. De andere dagen zijn meer vergelijkbaar met die van de vorige jaren (de data hiervan zijn 8 april, 23 september en 18 november 2017).

Het onderdeel Bouwen aan de toekomst wordt op zaterdag 18 november 2017 verzorgd door Paul Donders (van xpand) en Mirjam Spruit, stafmedewerkster bij het CPS. De dag wordt gehouden in Heiloo.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
We zitten in een transitie van (inmiddels voorheen) een volkskerk naar een missionaire kerk. Hoe spelen we in op die nieuwe uitdaging en hoe geven we daar beleidsmatig vorm aan?

– Waar gaat het nu eigenlijk om in de parochie?
– Missionaire kerk en evangelisatie: inspiratie vanuit Evangelii Gaudium van paus Franciscus.
– Visie en strategie ontwikkelen voor de parochie & hoe krijg je de mensen mee?

Indien u als (aankomend) bestuurslid van een parochie belangtelling heeft om aan deze dag (of de gehele cursus) deel te nemen, neem dan contact op met Martin Frederiks: mailto:mfrederiks@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Een meer gedetailleerde folder van de cursus is beschikbaar.