Nieuws en inspiratie2018-05-12T14:48:11+00:00

Kun je je heilig voelen

'Gaudete et exsultate' is een geweldige mooie brief van paus Franciscus, die vorig jaar verschenen is. Het document gaat over hoe je christen kunt zijn in het dagelijkse leven, in kerkelijke termen: 'over de [...]

Verslag bezinningsdag over de zonde

Lees hieronder de samenvatting van de lezing van Mgr. R. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, die hij heeft gehouden op een bezinningsdag op 23 maart jl. in Nijmegen, waar een veertigtal mensen bij elkaar [...]

Expertmeeting parochievernieuwing: Als God renoveert

Voorjaar 2019 voor pastorale beroepskrachten. 4 studiemiddagen in Utrecht. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen? Ja, zegt de Canadese priester James Mallon, en [...]