Een cultuurverandering voor parochievernieuwing: wat is er nodig?

Alle parochies in Nederland bevinden zich in de overgangsfase van een volkskerk naar een keuzekerk of missionaire kerk. De wijze waarop we de dingen in het verleden hebben gedaan, werkt niet meer, omdat de context [...]

Leiderschapsvorming in de parochie

Start katholieke 3D leergemeenschap van Nederland Zoekt in oktober 2018. U voelt aan dat in uw parochie een andere aanpak nodig is in de overgang van een volkskerk naar een missionaire kerk. U bent bijvoorbeeld [...]

Hoe geven we het geloof door aan volgende generaties?

Precies om deze vraag draait het in het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek bevat een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen over de nieuwe evangelisatie. Maar wat is 'nieuwe evangelisatie'? Moeten we [...]

Wat is mijn roeping?

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e algemene bisschoppen synode gehouden met als thema "Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping." Het onderwerp van de synode wordt ook binnen de katholieke Kerk in Nederland opgepakt, [...]

“Brandde ons hart niet?”

Deze lezing/workshop wil een verdieping en bezinning geven over het sacrament van de Eucharistie. Hoe kunnen we de Eucharistieviering meer (mee) beleven en hoe kan de deelname aan de Eucharistieviering vruchtbaar doorwerken in ons dagelijkse [...]

Een cultuur van barmhartigheid

Lezing over Barmhartigheid. Het Jaar van Barmhartigheid is inmiddels afgelopen, dat van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 heeft geduurd. Maar paus Franciscus heeft in zijn apostolische brief Misericordia et misera ter gelegenheid van de [...]