Een cultuurverandering voor parochievernieuwing: wat is er nodig?

Alle parochies in Nederland bevinden zich in de overgangsfase van een volkskerk naar een keuzekerk of missionaire kerk. De wijze waarop we de dingen in […]

9 maart 2018|

Follow-up n.a.v. Impulsdag Parochievernieuwing

Hieronder vindt u informatie over mogelijk vervolgaanbod over parochievernieuwing. Dit vervolgaanbod is samengesteld n.a.v. een Impulsdag over Parochievernieuwing op zaterdag 4 november jl. in Utrecht. […]

9 maart 2018|