Het ‘nog’ syndroom

Hoort u het ook zo vaak in de parochie? Dat er wordt gesproken in termen van ‘nog’? Hoeveel vormelingen hebben jullie nog? En hoeveel mensen […]

23 maart 2017|

Een frisse kijk op het katholieke geloof

Bezinning over “zien en geloven” aan de hand van het Johannesevangelie. Zie je soms dingen in het alledaagse leven over het hoofd? Of zoek je […]

14 maart 2017|

Artikel over omslag bij eerste communie voorbereiding

In het eerste nummer van 2017 van het internationaal theologische tijdschrift Communio is een artikel verschenen met als titel “Op weg naar de maaltijd van de Heer […]

3 maart 2017|