Na Nice: wat geven wij door aan volgende generaties?

Afgelopen week had ik het voorrecht om een weekje op retraite te zijn. Een week in de stilte, een week “op vakantie met God.” Nog […]

19 juli 2016|

Van dienaar naar vriend van Jezus?

Een korte reflectie over Johannes 15,15.
De vakantieperiode begint dit weekend voor het midden van ons land, en de andere delen zullen volgen. Een tijd om even gas […]

7 juli 2016|

Ouderbijeenkomsten eerste communie en vormsel gezocht

Op 24 juni jl verscheen in het Katholiek Nieuwsblad een artikel van stafmedewerkster van het CPS, Mirjam Spruit. Zij betoogt daarin dat er een omslag nodig is bij […]

7 juli 2016|

Bezinningsbijeenkomsten over de Eucharistie en kerkelijk jaar

Veel parochies zijn bezig met de planning van het vormingsaanbod voor het komende seizoen. Vanuit het CPS verzorgt pater Eugène van Heijst sss lezingen over […]

5 juli 2016|