Vernieuwde website gepresenteerd

Op 28 juni jl. is de vernieuwde website van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) officieel gepresenteerd met bijbehorende Facebook pagina en Twitter account. Dit gebeurde […]

2018-05-12T14:48:49+00:00 29 juni 2016|

Hoe verder met de sacramentencatechese?

In het Katholiek Nieuwsblad van 24 juni jl. is onderstaand artikel te lezen over hoe Mirjam Spruit, stafmedewerkster bij het CPS, betoogt dat er een omslag nodig […]

2018-05-12T14:48:50+00:00 24 juni 2016|

Medewerking werkgroep Kloosterspiritualiteit

Namens de Congregatie van het Heilig Sacrament neemt oud-medewerkster van het CPS Annie Coppens-Baeten deel aan de werkzaamheden van de Werkgroep Kloosterspiritualiteit Oostelijk Noord-Brabant en […]

2016-06-15T07:34:38+00:00 15 juni 2016|

Project Geloven thuis

Geloven thuis is in 2004 ontstaan op initiatief van enkele projectpartners uit het katholieke veld, in samenwerking met het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De huidige dragende partners […]

2018-05-12T14:48:50+00:00 15 juni 2016|

De spiritualiteit van de koster

Workshop. In de parochies zijn er veel kosters actief, die vaak wekelijks of soms zelfs dagkelijks hun taak met veel inzet vervullen. Het woord koster komt van het […]

2018-05-12T14:48:50+00:00 8 juni 2016|

Een andere aanpak van de catechese?

Lezing/bezinning over de (sacramenten) catechese. In Nederland bevinden we ons in een overgangssituatie in de Kerk, namelijk de overgang van een volkskerk naar missionaire […]

2018-05-12T14:48:50+00:00 8 juni 2016|

Alles is met elkaar verbonden

Lezing over Laudato Si.
In mei 2015 verscheen de “milieu” encycliek Laudato Si van paus Franciscus. Het kerkelijke document vond grote weerklank en beweegt nog steeds […]

2018-05-12T14:48:51+00:00 8 juni 2016|

De vreugde van het evangelie

Lezing over Evangelii Gaudium: Paus Francisus heeft inmiddels een aantal kerkelijke documenten geschreven, waaronder de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium: de vreugde van het evangelie. Dit […]

2018-05-12T14:48:51+00:00 8 juni 2016|